0908 524 660
Róbert Szibilla

Drvenie a triedenie stavebného odpadu patrí v súčasnosti k moderným trendom v stavebníctve. Dôvodom je efektívne využitie odpadových materiálov, ekonomická výhodnosť a v neposlednom rade aj ochrana životného prostredia.

  • uloženie a triedenie stavebného odpadu v recyklačnom stredisku (betóny, tehly, strešné krytiny, asfaltové sute a kamene)
  • drvenie a triedenie stavebného odpadu priamo u zákazníka mobilnou drviacou jednotkou,
  • predaj recyklovaného a triedeného stavebného materiálu v areáloch recyklačných stredísk

Výhody pre zákazníka:

  • uloženie stavebného odpadu v recyklačnom stredisku je podstatne lacnejšie ako na bežnej skládke,
  • recyklovaný materiál je porovnateľný so štrkom a makadamom z hľadiska využitia,
  • podstatne nižšia cena recyklovaného materiálu ako je cena štrku a makadamu.

Drvením stavebných odpadov vzniká recyklovaný materiál vhodný pri výstavbe spevnených plôch, ciest, chodníkov, parkovísk, podkladov a zásypov. Vhodnou kombináciou jednotlivých frakcií sa dosahuje vysoká úroveň zhutnenia.

Drvenie a triedenie stavebného odpadu
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
Drvenie 0 – 500 t (1t) 5,00 € 6,00 €
Drvenie 500 – 1000 t (1t) 4,50 € 5,40 €
Drvenie nad 1000 t (1t) 4,18 € 5,02 €
Triedenie (1t) 6,26 € 7,51 €
Uskladnenie - Stavebná suť separovaná do 500 mm
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
Betón (1t) 10,00 € 12,00 €
Asfaltová zmes (1t) 10,00 € 12,00 €
Železobetón (kamenári) (1t) 10,00 € 12,00 €
Uskladnenie - Stavebná suť neseparovaná do 500 mm
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
Betón (1t) 12,00 € 14,40 €
Asfaltová zmes (1t) 12,00 € 14,40 €
Železobetón (kamenári) (1t) 12,00 € 14,40 €
Uskladnenie - Stavebná suť separovaná nad 500 mm
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
Betón (1t) 12,00 € 14,40 €
Asfaltová zmes (1t) 12,00 € 14,40 €
Železobetón (kamenári) (1t) 12,00 € 14,40 €
Uskladnenie - Stavebná suť neseparovaná nad 500 mm
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
Betón (1t) 15,00 € 18,00 €
Asfaltová zmes (1t) 15,00 € 18,00 €
Železobetón (kamenári) (1t) 15,00 € 18,00 €
Uskladnenie - stavebný odpad
Typ Cena bez DPH Cena s DPH
Tehly (1t) 15,00 € 18,00 €
Zemina čistá (1t) 15,00 € 18,00 €
Zemina s kamenivom (1t) 20,00 € 24,00 €